Indien je kind niet aanwezig kan zijn (wegens ziekte of andere reden), dan vragen we om het secretariaat hiervan te verwittigen vóór 8u40.

Is je kind leerplichtig en afwezig dan moet je zijn afwezigheid wettigen. U bezorgt het afwezigheidsattest zo snel mogelijk aan de klasleraar.

• Is je kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen afwezig, dan is steeds een medisch attest vereist.

• Voor een afwezigheid tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een ondertekende en gedateerde verklaring van de ouders. De voorgedrukte afwezigheidskaartjes vind je via de link. De afwezigheid kan maximaal vier keer in een schooljaar op deze manier aangetoond worden. Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest nodig.

Als je kind medicijnen moet nemen op school, ben je verplicht om een attest in te laten vullen bij je huisarts. Hierop staat welke medicatie, welke hoeveelheid en hoe vaak je kind deze moet innemen.