Op maandag, dinsdag en donderdag kan je kind vanaf het 2de leerjaar naar de huiswerkklas komen. We willen als school je kind de kans geven om in een rustige omgeving zonder afleiding huistaken te maken, te studeren voor toetsen of gebruik te maken van de computer voor spreekbeurten, Bingeloefeningen…

Een leerkracht van onze school begeleidt deze huiswerkklas. Zo kan je kind eventueel nog extra vragen stellen indien nodig.

  • Maandag, dinsdag en donderdag

    15u25 tot 16u25