t H uis
talenten O ntplooien
g R oeien
innovat I e
Z org op maat
O uders als belangrijke partner
same N stralen

Onze school is een kleine, gezellige school waar we ieder kind gelukkig willen zien.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich eerst en vooral thuis voelen. Als ze zich veilig en geborgen voelen en tegelijkertijd ook zichzelf kunnen zijn, is de basis om te kunnen leren gelegd. Een kindvriendelijke aanpak, zowel in als buiten het lesgeven, is daarom heel belangrijk. We geloven dat elk kind groei- en ontwikkelingskansen heeft. Ieder kind heeft zijn eigen talenten en mogelijkheden die we benutten om het kind persoonlijk te laten groeien. Het is aan ons om deze talenten en mogelijkheden te vergroten zodat onze kinderen stralen!

Samen gaan we op weg. We leren van en met elkaar. We verruimen onze horizon!

We streven naar kwaliteitsvol onderwijs door in te zetten op de totale ontplooiing van ieder kind. Deze totale ontwikkeling is de basis waarbij ieder kind kan groeien tot een rijk en evenwichtig persoon. We zetten elk kind doorheen zijn schoolloopbaan op weg om het unieke van zichzelf te ontdekken. Deze verscheidenheid binnen de leerlingengroep is een uitdaging. Het leerproces is voor ieder kind een proces van vallen en opstaan. Als leerkrachtenteam engageren we ons dat elk kind de kans krijgt om zijn/haar leerproces op de meest optimale wijze te doorlopen. Het kind ontvangt hierbij de nodige zorg en begeleiding op vier domeinen:

• de onderwijsloopbaan
• leren en studeren
• psychisch en sociaal functioneren
• preventieve gezondheidszorg

Zorg bieden aan leerlingen is een teamgerichte zaak. Een zaak waar elke leerkracht aan mee dient te werken. En tegelijkertijd is het belangrijk dat we kijken naar de behoeften van de leerling, niet naar het probleem van een kind: “Wat heeft dit kind bij deze leerkracht op dit moment nodig?” Kijken naar de onderwijsbehoeften zorgt ervoor dat we sneller aan de slag gaan, sneller gaan handelen in plaats van te blijven denken: het lukt niet, het gaat niet, ….

Ons team wordt hierbij ondersteund door de zorgcoördinator, de directie, het CLB en de pedagogische begeleidingsdienst.

Samen met alle betrokken partners, de ouders, leerkrachten, zorgcoördinator, directie, CLB en externen gaan we dan ook op zoek naar de beste zorg voor ieder kind.